hudební obor     výtvarný obor    taneční obor    


úvodní strana

učitelé

úřední deska

kontakty

plán akcí

aktuálně

hudební nauka

rozvrhy hodin

školné

přihláška
ke studiu

školní řád

hodnocení školy

ŠVP

historie

fotogalerie

Rodiče dětem
- Černošice

zajímavosti,
články

diskuze
základní informace l individuální studium HN l rozvrh hodin l pomůcky pro HN

ODDĚLENÍ HUDEBNÍCH NAUK A PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY

Vyučující:
paní ředitelka Ludmila Plzáková – přípravné hudební ročníky
MgA. Jana Vavřínková – 1. – 5. ročník

Hudební nauka je jako přiřazený předmět povinná pro žáky nástrojové hry v 1. až 5. ročníku. Znamená velkou pomoc pro učitele, neboť bez základních teoretických znalostí se hráč na nástroj neobejde. Ve výuce získávají žáci teoretické znalosti stupnic, intervalů a akordů. Patří sem také rytmická, intonační a sluchová cvičení, stručný přehled dějin hudby a poslechové hodiny. Hlavním cílem přípravné hudební výchovy je vzbudit v dětech zájem, zvídavost, schopnost vyjádřit se hudbou a pocítit radost z tvoření. Rozvíjet sluch a intonaci. Seznámit se s notami, rytmickou improvizací, zpěvem, hudebními hrami. Rané sblížení s hudbou a neuspěchaný proces učení umožní učiteli plně odhalit tvůrčí možnosti žáka a přispět k vývoji jeho individuality. Přípravná hudební výchova je určena pro děti šesti a sedmileté. Tento předmět obsahuje také všeobecnou přípravu ke hře na nástroj, spočívající zejména v rozvíjení hudebnosti malých dětí a ve výuce elementárních hudebních znalostí. Přípravná hudební výchova není přísně povinná, na nástroj lze zařadit nadaného žáka i bez jejího absolvování, je však vřele doporučována a většina adeptů hry na nástroj jí projde. Žáci si zde rozšiřují okruh svých dovedností a návyků. Výuka je zaměřena na všeobecné seznámení dětí s hudbou, hudebními nástroji, notovým zápisem, lidovými i umělými písněmi a říkadly. Žáci mají možnost výběru hudebního nástroje, kterému se již od druhého pololetí věnují. Aby měli žáci co nejširší přehled, přicházejí do výuky učitelé hudebních nástrojů a děti s nimi seznámí. Přípravná hudební výchova přináší dětem nejen nové znalosti, ale také novou radost z hudby.

Tento text byl použit se svolením Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose.

Studium hudební nauky zahrnuje tyto předměty:
I. stupeň základního studia (pro žáky od 7 let, délka studia: 7 let)

Předmět Ročník a příslušný počet hodin týdně
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Povinné předměty:
hudební nauka 1 1 1 1 1 - -
Nepovinné předměty:
hudební nauka - - - - - 1 1

Kontakty na vyučující:
pí ředitelka Plzáková – již v kontaktech na úvodní straně
Jana Vavřínková – tel.: 608 977 431, e-mail: vavrinkova.jana@seznam.cz