hudební obor     výtvarný obor    taneční obor    


úvodní strana

učitelé

úřední deska

kontakty

plán akcí

aktuálně

hudební nauka

rozvrhy hodin

školné

přihláška
ke studiu

školní řád

hodnocení školy

ŠVP

historie

fotogalerie

Rodiče dětem
- Černošice

zajímavosti,
články

diskuzeUčitelé ZUŠ Černošice 2011/2012
Třída v Černošicích
hudební obor
Cibuľová Anna klavír, HN
Fojtík Vladimír kytara
Heczková Marie klavír
Lochmann Ilja flétna příčná, zobcová
Páleníček Zdeněk MgA klavír
Plzáková Ludmila zpěv, flétna zobcová, PHV, sbor
Polívka Václav housle.lidová kapela
Šefrnová Vladimíra klavír
Tomášová Pavlína flétna zobcová, lesní roh
Vavřínková Jana MgA housle, HN
Michálek Roman Ph.D. komorní hra
taneční obor
Látalová Marcela Mgr.
Polívková Hana korepetice
výtvarný obor
Poislová Hana MgA.
Látal Ivan MgA.
Nepedagogičtí pracovníci
Balousová Jana hospodářka
Čáslavková Pavlína školnice
Třída ve Všenorech
hudební obor
Lochmann Ilja flétna příčná, zobcová
Plechatá Alena klavír
Šefrnová Vladimíra klavír
výtvarný obor
Šusteková Helena Mgr.
Třída v Rudné
hudební obor
Lochmann Ilja flétna příčná, zobcová
Řehák Miroslav housle 
Študent Miloslav Mgr. kytara
Thuriová Helena klavír
Thuri František Xaver Mgr. hudební nauka
výtvarný obor
Šusteková Helena Mgr.

Anna Cibuľová
Anna Cibuľová
Vladimír Fojtík
Vladimír Fojtík
Marie Heczková
Marie Heczková
 Ilja Lochmann
Ilja Lochmann
Ludmila Plzáková
Ludmila Plzáková
Václav Polívka
Václav Polívka
Pavlína Tomášová
Pavlína Tomášová
MgA Jana Vavřínková
MgA Jana Vavřínková
Mgr. Marcela Látalová
Mgr. Marcela Látalová
Hana Polívková a Mgr. Marcela Látalová
Hana Polívková a Mgr. Marcela Látalová
 Hana Bláhová
Hana Bláhová