hudební obor     výtvarný obor    taneční obor    


úvodní strana

učitelé

úřední deska

kontakty

plán akcí

aktuálně

hudební nauka

rozvrhy hodin

školné

přihláška
ke studiu

školní řád

hodnocení školy

ŠVP

historie

fotogalerie

Rodiče dětem
- Černošice

zajímavosti,
články

diskuze
Školné ZUŠ Čenošice, školní rok 2009/2010
Hudební obor pololetně
Přípravný ročník 1.400 Kč
Individuální výuka 1.950 Kč
Skupinová výuka 1.500 Kč
Studium 2. nástroje 1.000 Kč
Studium pro dospělé 3.000 Kč
Výtvarný obor pololetně
Přípravné ročníky 1.500 Kč
Ročníkové školné 1.500 Kč
Studium pro dospělé 3.000 Kč
Taneční obor pololetně
Přípravný ročník 1.200 Kč
Ročníkové školné 1.400 Kč
Studium pro dospělé 3.000 Kč

Žák dostane složenku od svého vyučujícího

Možnosti zaplacení:
- složenkou na poště
- převodem z účtu
- hotově v ZUŠ v pondělí a ve středu

Každý žák má své variabilní číslo, které je nutno uvést při bankovním převodu!