hudební obor     výtvarný obor    taneční obor    


úvodní strana

učitelé

úřední deska

kontakty

plán akcí

aktuálně

hudební nauka

rozvrhy hodin

školné

přihláška
ke studiu

školní řád

hodnocení školy

ŠVP

historie

fotogalerie

Rodiče dětem
- Černošice

zajímavosti,
články

diskuzePlánek rozmístění učeben

ROZVRH HODIN HUDEBNÍCH NAUK ve školním roce 2011/2012

pí ředitelka Ludmila Plzáková: přípravné ročníky MgA. Jana Vavřínková: 1.–5. ročníky
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
12:05-12:50
12:55-13:40
13:45-14:30
14:35-15:20 HN 2. roč. HN 3. roč.
HN 1. roč.
1. skupina
15:25-16:10 HN 4. roč. HN 5. roč.
PHV HN 1. roč.
2. skupina
16:15-17:00
17:05-17:50
17:55-18:40
18:45-19:30

Výuka hudební nauky 1. – 5. ročníku probíhá od pondělí 5. 9. 2011
(netýká se přípravných hudebních ročníků)

Rozvrh pro PHV bude ještě aktualizován v posledním týdnu srpna nebo v prvních týdnech září.


ROZVRH HODIN ve školním roce 2011/2012 v ZUŠ Černošice

Rozvrh hodin ZUŠ Černošice Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
CIBULOVÁ Anna 13:45-18:30 15:25-18:30
FOJTÍK Vladimír 13:45-17:50 12:55-18:40 13:45:19:25 13:45-18:40
HECZKOVÁ Marie 13:45-19:30 12:55-19:30 12:55-19:30 12:05-19:30
LÁTALOVÁ Marcela Mgr. 14:30-18:50
14:00-18:00
15:45-19:30
14:00-19:00
Látal Ivan MgA. 14:00-19:15
LOCHMANN Ilja 13:45-19:00 13:45-17:00
PÁLENÍČEK Zdeněk MgA. 12:55-18:40 12:55-17:50
PLZÁKOVÁ Ludmila 13:00-17:30 13:45-17:30 13:45-17:30
POISLOVÁ Hana MgA. 13:30-18:30 13:30-18:30 13:30-18:30
POLÍVKA Václav 17:00-19:00
TOMÁŠOVÁ Pavlína 13:30-16:15 13:45-18:00 14:45-17:00 13:00-20:30 12:45-16:30
VAVŘÍNKOVÁ Jana MgA. 14:35-17:00 14:35-17:00 14:35-18:15 14:35-17:15 14:35-17:45
TČ Tančírna v ZŠ Černošice

ROZVRH HODIN ve školním roce 2011/2012 ZUŠ Černošice třída ve Všenorech

Rozvrh hodin ZUŠ Černošice,  třída Všenory Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
LOCHMANN Ilja 13:45-18:40 13:10-18:00
ŠEFRNOVÁ Vladimíra 13:15-17:30
ŠUSTEKOVÁ Helena 13:15-18:00

ROZVRH HODIN ve školním roce 2011/2012 ZUŠ Černošice třída v Rudné

Rozvrh hodin ZUŠ Černošice, třída Rudná Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
LOCHMANN Ilja 13:45-18:40 12:55-17:50
PLECHATÁ Alena 14:00-19:00 15:00-18:40 14:00-18:40
Řehák Miroslav 14:55-19:55 12:00-19:45
Thuri F. X. Mgr. 13:30-15:55
Thuriová Helena 12:50-20:00
ŠUSTEKOVÁ Helena 13:20-20:15