hudební obor     výtvarný obor    taneční obor    


úvodní strana

učitelé

úřední deska

kontakty

plán akcí

aktuálně

hudební nauka

rozvrhy hodin

školné

přihláška
ke studiu

školní řád

hodnocení školy

ŠVP

historie

fotogalerie

Rodiče dětem
- Černošice

zajímavosti,
články

diskuzeHudební oborHudební obor pracuje ve třídách: klavírní, dechových nástrojů (zobcová i příčná flétna,lesní roh); houslové, pěvecké a kytarové. Při škole působí také různé komorní formace a pěvecký sbor v různých věkových kategoriích.

K výuce slouží stále lépe vybavené učebny v nově zrekonstruované budově, která je důstojným prostředím pro rozvíjení estetického cítění dětí. Tento stánek umění získala škola díky pochopení členů Městské rady a zastupitelstva, které neváhalo vložit do rekonstrukce zchátralé budovy, která je však architektonickou perlou, nemalé finanční prostředky. Poloha školy dává možnost dětem a učitelům využít i venkovní prostory krásné, velké zahrady.

Škola využívá malého, ale příjemného sálku k pořádání svých koncertů v důstojném komorním prostředí, které Černošicím donedávna chybělo.

Cílem výuky v hudebním oboru je poskytovat základy hudebního vzdělání dětem velmi nadaným, tak podle kapacity školy těm méně nadaným, ale s velkou chutí do muzicírování, neboť taje Paní Hudby se mohou alespoň částečně poodkrýt nám všem.

Hra na nástroj není jen zvládnutí techniky nástrojové hry, ale i porozumění hudbě jako fenoménu a prostředku vyjádření se, komunikovat s druhými, najít v hudbě lék na vlastní trápení a bolesti a partnera pro sdílení štěstí a radosti. To vše je hudba schopna nabídnout nám, posluchačům, umíme-li jí naslouchat. Proto škola již několik let pořádá cykly koncertů. Zve do svých prostor převážně mladé, vynikající hudebníky, kteří na svých koncertech odvádějí pozoruhodné výkony na profesionální úrovni a žáci, učitelé i široká veřejnost jsou obdarováni tím nejlepším, co hudba nabízí.

Také žáci školy slaví nemalé úspěchy jak na poli koncertním, tak i soutěžním. Škola pořádá pravidelné koncerty žáků určené pro rodiče i veřejnost (absolventské, vánoční, jarní...). Pravidelně se zúčastňuje soutěží ZUŠ, v nichž rozhodně není Popelkou. Vítězí v krajských i celostátních kolech těchto klání na poli hudebním.

Ludmila Plzáková